Comunicat de presă. Înființarea centrului ECORURIS

Comunicat de presă. Înființarea centrului ECORURIS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

31 octombrie 2021

Asociația Rural Development Research Platform (RDRP) lansează Centrul EcoRurIS, o platformă digitală dedicată cercetării și transferului de cunoaștere pentru dezvoltarea sistemelor agricole prietenoase față de mediu în județul Iași. Centrul EcoRurIS este realizat în cadrul proiectului Centrul EcoRurIS pentru cercetare, transfer de cunoaștere și dezvoltarea sistemelor agricole prietenoase față de mediu în județul Iași iar scopul acestuia constă în creșterea gradului de informare a producătorilor agricoli din județul Iași cu privire la sistemele agricole prietenoase cu mediul.

Proiectul EcoRurIS este finanțat de Județul Iași – Consiliul Județean Iași, sub contractul de finanțare 26143/30.07.2021, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Ioan Sebastian Brumă,
Director de proiect

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin