Comunicat de presă. Lansarea proiectului

Comunicat de presă. Lansarea proiectului

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

21 august 2021

Scopul proiectului Ecoruris constă în creșterea gradului de informare a producătorilor agricoli din județul Iași cu privire la sistemele agricole prietenoase cu mediul.

Asociația Rural Development Research Platform (RDRP) lansează proiectul EcoRurIS (Centrul EcoRurIS pentru cercetare, transfer de cunoaștere și dezvoltarea sistemelor agricole prietenoase față de mediu în județul Iași). Proiectul este finanțat de Județul Iași – Consiliul Județean Iași, iar scopul acestuia constă în creșterea gradului de informare a producătorilor agricoli din județul Iași cu privire la sistemele agricole prietenoase cu mediul.

Acest proiect pleacă de la ideea că, la nivel județean, există un interes scăzut pentru practicarea sistemelor prietenoase față de mediu, aspect reliefat și prin ponderea redusă a activităților agricole în domeniul agriculturii ecologice și al apiculturii în sistem certificat ecologic. Principalul motiv pentru care acest sistem de agricultură nu este dezvoltat în județul Iași îl constituie lipsa de informare a fermierilor cu privire la regulile, principiile și oportunitățile de dezvoltare a sistemelor agricole prietenoase cu mediul (agricultură și apicultură ecologică, permacultură ș.a.).

Activitățile proiectului EcoRurIS se vor baza, în principal, pe următoarele trei direcții:

  1. Cercetare  și analiză a sistemelor agricole prietenoase față de mediu, activitate care se va concretiza și prin editarea  de materiale informative;
  2. Transfer de cunoaștere, activitate ce se va concretiza prin întâlniri directe cu producătorii din județul Iași, inclusiv vizite la ferme demonstrative;  
  3. Construirea infrastructurii pentru transfer de cunoaștere, activitate ce se va concretiza prin realizarea centrului virtual EcoRurIS, ca platformă digitală pentru diseminarea  informațiilor privind sistemele agricole prietenoase față de mediu și a rezultatelor proiectului.

Colaboratori în cadrul proiectului: Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi  și Asociația producătorilor locali Produs în Iași.

Până la lansarea platformei EcoRurIS, pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la adresa web.rdrp@gmail.com sau telefonic 0745908021 (Sebastian Brumă)

Totodată, ne puteți urmări pe pagina de FaceBook a asociației noastre Rural Development Research Platform, pe Grupul FaceBook Regiunea de Dezvoltare Nord-Est sau pe Grupul FaceBook Gust de Iasi

Proiectul EcoRurIS este finanțat de Județul Iași – Consiliul Județean Iași, sub contractul de finanțare 26143/30.07.2021, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Echipa proiectului: Ioan Sebastian Brumă, Codrin Dinu Vasiliu, Lucian Tanasă, Sonia Bulei și Raluca Brumă

  • Perioada de desfășurare: august-octombrie 2021 
  • Buget: 36.622 Lei (32.959 lei finanțare CJI și 3.663 lei contribuția proprie RDRP)


Director de proiect
Ioan Sebastian Brumă,

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin