Proiectul ECORURIS

Centrul EcoRurIS pentru cercetare, transfer de cunoaștere și dezvoltarea sistemelor agricole prietenoase față de mediu în județul Iași

Proiectul ECORURIS pleacă de la ideea că, la nivel județean, există un interes scăzut pentru practicarea sistemelor prietenoase față de mediu, aspect reliefat și prin ponderea redusă a activităților agricole în domeniul agriculturii ecologice și al apiculturii în sistem certificat ecologic. Principalul motiv pentru care acest sistem de agricultură nu este dezvoltat în județul Iași îl constituie lipsa de informare a fermierilor cu privire la regulile, principiile și oportunitățile de dezvoltare a sistemelor agricole prietenoase cu mediul (agricultură și apicultură ecologică, permacultură ș.a.).

Activitățile proiectului EcoRurIS se vor baza, în principal, pe următoarele trei direcții:

  1. Cercetare  și analiză a sistemelor agricole prietenoase față de mediu, activitate care se va concretiza și prin editarea  de materiale informative;
  2. Transfer de cunoaștere, activitate ce se va concretiza prin întâlniri directe cu producătorii din județul Iași, inclusiv vizite la ferme demonstrative;  
  3. Construirea infrastructurii pentru transfer de cunoaștere, activitate ce se va concretiza prin realizarea centrului virtual EcoRurIS, ca platformă digitală pentru diseminarea  informațiilor privind sistemele agricole prietenoase față de mediu și a rezultatelor proiectului.

Implementare

Perioada de implementare: August – Octombrie 2021.