Transfer de cunoaștere

Broșura ECORURIS

Broura informativă Sisteme agricole prietenoase
față de mediu.

Autori

  • Ioan Sebastian Brumă
  • Lucian Tanasă
so many vegetables this field min

Harta agriculturii ecologice din Iași

Harta apiculturii ecologice din Iași